18 USC 2257 Statement

หนังโป๊.tv ไม่ใช่ผู้ผลิต (ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา) ของเนื้อหาใด ๆ และทั้งหมดที่พบในเว็บไซต์ (หนังโป๊.tv) ในส่วนที่เกี่ยวกับบันทึกตาม 18 USC 2257 สำหรับเนื้อหาใด ๆ และทั้งหมดที่พบในไซต์นี้ โปรดส่งคำขอของคุณไปยังไซต์ที่ผลิตเนื้อหา หนังโป๊.tv เป็นไซต์แชร์วิดีโอที่อนุญาตให้อัปโหลด แชร์ และดูเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ประเภทต่างๆ ได้ทั่วไป และในขณะที่ หนังโป๊.tv พยายามอย่างดีที่สุดด้วยการตรวจสอบการปฏิบัติตาม แต่อาจไม่ถูกต้อง 100% หนังโป๊.tv ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม:
  1. กำหนดให้ผู้ใช้ทุกคนมีอายุ 18 ปีในการอัปโหลดวิดีโอ
  2. เมื่ออัปโหลด ผู้ใช้ต้องตรวจสอบเนื้อหา รับรองว่าเขา/เธออายุ 18 ปี; รับรองว่าตนเก็บบันทึกนางแบบในเนื้อหาและมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์
สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมและ / หรือข้อมูลในการหาเว็บไซต์ที่มาของเนื้อหากรุณาติดต่อหนังโป๊. ปฏิบัติตามทีวีผ่านแบบฟอร์มการสนับสนุน หนังโป๊.tv อนุญาตให้แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสม หากเนื้อหาใดถูกตั้งค่าสถานะว่าผิดกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อกวน เป็นอันตราย น่ารังเกียจ หรือเหตุผลอื่นใด หนังโป๊.tv จะทำการลบออกจากเว็บไซต์โดยไม่ชักช้า ผู้ใช้ หนังโป๊.tv ที่เจอเนื้อหาดังกล่าว ขอแนะนำให้ตั้งค่าสถานะว่าไม่เหมาะสม โดยคลิกลิงก์ ‘ตั้งค่าสถานะว่าไม่เหมาะสม’ ใต้วิดีโอแต่ละรายการ